rüyada fare ölüsü görmek0 Comments

By admin
Posted on 03 May 2012 at 10:05am
 rüyada fare ölüsü görmek


 rüyada fare ölüsü görmek


 rüyada fare ölüsü görmekŞimdi Zanox'la Internet'te kolayca ek gelir elde edebilirsiniz!

 rüyada fare ölüsü görmek


 rüyada fare ölüsü görmek


 rüyada fare ölüsü görmek

rüyada fare ölüsü görmek

▶ Fare rüyaları hiç iyiye yorumlanmaz.
▶ Fare rüyaları aynı zamanda sağlıkla ilgilidir.
▶ Ayrıca işte başarısızlık, zarar vb de işarettir.
▶ Bir yerde farelerin dolaştığını gören insan birden hastalanır.
▶ Evine fare girdiğini gören zarara uğrar.
▶ Fesatçı bir kadına veya hırsıza, korkak ve aşağılık kimseye, Evde dolaşan çok fare rızka, ucuzluk ve bolluğa.
▶ Fare avlamak kötü̈ huylu bir kadınla ilişki kurmaya.
▶ Farenin kediyle sıkı fıkı ve dost olduğunu görmek gösteriş ve nifaka.
▶ Fare deliği bid’at isslemeye, insanı istikametten alıkoyan görü̈s ve düşüncelere rağbet etmeye delalet eder. ▶ Fare gizli bir düsmana işaret eder.
▶ Ölü fare, rü̈ya sahibinin çok haşin ve hain bir düsmanı olduğuna bütün hareketlerini takip ederek ilk fırsatta onu yere vurmaya çalışacağına işarettir.
▶ Fare bilmediğiniz çok kötü̈ bir düsman demektir.
Bu düsman bütün hareketlerinizi takip ederek sizi alt etmek için fırsat kolluyor demektir.
▶ Aile ve iş hayatınızda birtakım sorunlar yaşayacaksınız.
▶ Rü̈yada fare görmek, düsmanlara ve sahte arkadaşlara sahip olduğunuz anlamına da gelir. ▶ Genelde sağlıkla ilgilidir.
▶ İşte başarısızlık, zarardır.
▶ Fare gören kimsenin temizliğine çok dikkat etmesi gerekir.
Rüyada fare görmek, içi de dışı da çirkin bir kadınla tabir olunur.
▶ Eğer görü̈len farenin rengi, fare renginde değilse, kadına değil, içi ve dışı çirkin bir erkeğe delalet eder.
▶ Bir kapan ile fare tuttuğunu gören, hile ile bir kadını kandırıp onunla evlenir.
▶ Farelerin zararlı bir şey yaptıklarını görmek, hem ömrü̈nü̈n hem malının eksileceğine delildir.
▶ Kırmanî’ye göre; rü̈yaşında burnundan fare çıktığını görenin ahlaksız bir kızı olur.
▶ Bir rivayete göre, akrabasından bir kadın kötü̈ yola dü̈şer, boğazından bir fare çıkardığını görenin, ahlaksız bir çocuğu olur.
▶ Rüyada kuyruğu kopmuş veya kesilmiş bir fare ahlaksız bir kadına işarettir.
▶ Fare, düsmanla da yorumlanır.
▶ Bir başka rivayete görede: Rü̈yada görülen fare, fesadçı bir kadına işaret eder.
▶ Çok fare, rızka işaret eder.
▶ Rü̈yada evinde farelerin oynaştığını gören kimsenin rızkı çok olur.
▶ Bir kimse fareyi yerinden çıktığını görse o yerde nimet ve bereket az olur.
▶ Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir.
▶ Bir kimse gü̈ndüz uykusunda farenin durmadan gezindiğini görse, rü̈ya sahibinin ömrü̈nü̈n uzunluğuna işaret eder.
▶ Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza işaret eder.
▶ Bir kimse kendisini fare avladığını veya ona sahip olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına işaret eder.
▶ Bazı tabirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler.
▶ Fareye ok veya taş attığını gören kimse, kötü̈ bir kadının giybetini yapar veya kötü̈ bir şey hakkında onunla muhabbette bulunur.
▶ Bir fareyi avladığını gören kimse, bir kadına hile eder veya onunla bir yerde yatar.
▶ Bir kimse rü̈yada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak ü̈zere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrü̈nü̈n noksanlığına işaret eder.
▶ Bir kimse evinde birçok farelerin olduğunu görse, o kimsenin evine kendilerinde asla hayır olmayan kadınlann girmesine işaret eder.
▶ Bir kimse kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görse, işlerine kansan hayırsız bir kadına işaret eder.
▶ Bir kimse bir fare derisine rastladığını görse, o kimseye kötü̈ bir kadından eline az bir mal geçer.
▶ Fare rü̈yaları hiç iyiye yorumlanmaz.
▶ Fare rü̈yaları sağlıkla ilgilidir.
▶ Ayrıca işte başarısızlık, zarar vb de işarettir.
▶ Bir yerde farelerin dolaştığını gören insan birden hastalanır.
▶ Fare rü̈yaları sağlıkla ilgilidir.
▶ Ayrıca işte başarısızlık, zarar vb de işarettir.
▶ Bir yerde farelerin dolaştığını gören insan birden hastalanır.

 

Rüyada birçok fare görmek, rızka delâlet eder.
Evinde farelerin oynaştığını görmek, rızkın çokluğuna ve devamlılığına işarettir.
Çünkü fareler rızık olan yerde oynaşır.
Bazı kere de fare görmek, fitneci bir kadına işarettir.
Veya bağırıp feryad eden yahudi ve melun bir kadına, yahut bir hırsıza delâlet eder.
Zira fareler de yediklerini hep çalarak yerler.
Bir kimsenin rüyada fareyi yerinden çıkardığını görmesi, o yerde nimet ve bereketin az olacağına delâlet eder.
Rüyada bir fareye sahip olduğunu görmek, hizmetçi ile tâbir olunur.
Farenin beyazı gündüze, siyahı geceye delâlet eder.
Rüyada farenin bir yeri deldiğini görmek, ev soyan hırsızlara delâlet eder.
Yine rüyada farenin kendi elbisesini kestiğini görmek, rüya sahibinin geçmiş ömrünü haber vermesine işarettir.
Gündüz uykusunda ve gündüz görülen rüyada fareyi sabahtan akşama kadar durmadan gezinir bir halde görmek, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna alâmettir.
Nablusî (rh.a) demiştir ki: Tâbir cihetinden farenin dişisi ile erkeği arasında fark yoktur.
Bir kimse kendisinin fare avladığını ve ona mâlik olduğunu görse, içi bozuk bir kadına delâlet eder.
Zira fare kötü ve fitneci bir kadındır.
Rüyada evinde nice nice farelerin olduğunu görmek, o kimsenin evine kendilerinde hayır ve bereket olmayan kadınların girmesine işarettir.
Yine bir kişinin kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görmesi, işlerine karışan hayırsız bir kadına delâlet eder.
Rüyada bir fare öldürdüğünü görmek, kötü ve huysuz bir kadına galip gelmeye işarettir.
Bir adamın rüyada farelere ok veya taş attığını görmesi, kötü bir kadının gıybetini yapmaya işarettir veya onunla kötü bir şey hakkında muhabbete delâlet eder.
Rüyada bir fareyi avladığını görmek de, yine bir kadına hile ederek onu avlamaya işarettir.

 

Rüyada farelerin olduğu bir ev görmek o evin rızkının çok olmasına, ucuzluk ve bolluğa işaret eder.
Bir kimsenin gündüz uykusunda farenin gezindiğini görmesi ömrünün uzunluğuna; farenin bir şey deldiğini görmesi, eve hırsız gireceğine işaret eder.
Rüyada fare öldürdüğünü görmek düşmanlara galibiyet ile yorumlanır.
, insanların arasını bozan kadına, rüyada kendi evinde fare olduğunu görmek, rızkının genişleyeceğine işaret eder.
Beyaz ve siyah fareler, gündüz ve geceye yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza yorumlanır.
Bundan dolayı rüya sahibinin dikkatli ve tedbirli olması gerekir.
Bir kimsenin rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına yorumlanır.
Rüyasında fare öldürdüğünü gören kimse, kötü bir kimseye galip gelir.
Rüyada küçük fare görmek, gizli çc.Lışan ve küçük zararlar veren bir kimseyle yorulur.

*Allame Meclisi: Fare, kötüye…
Fare görmek; başınıza kötü bir iş geleceğine…
Fare yavrusu görmek; kötü bir kadınla karşılaşacağınıza…
Çok sayıda fare görmek; ömrünüzün uzun olacağına…
Fareyle oynamak; dünyaya meyledeceğinize işarettir
*Müellif: Fare; dış görünümü iffetli, gerçekte ise fesat ehli biri olan kadına…
Fare yakaladığınızı görmek; aynı özellikte bir bayanla evleneceğinize…
Birbirine benzer çok sayıda farenin evinizde toplandığını görmek; gördüğünüz fare miktarınca evinize bayan misafir geleceğine işarettir
*Kirmani: Burnunuz, kulağınız veya makatınızdan fare çıktığını görmek; kötü bir kız çocuğunuzun olacağına…
Ağzınızdan fare çıktığını görmek; erkek çocuğunuz olacağına işarettir
*Cabir Mağribi: Tabir bakımından ev faresiyle çöl faresinin tabiri aynıdır.
Yatağınızda bir fare olduğunu görmek; bir kadınla gayrimeşru ilişki içinde olacağınıza…
Fare eti yemek; fesat ehli bir kadının malını yiyeceğinize işarettir
*Çağdaş Ulema: Bir farenin etrafta serbestçe gezindiğini görmek; öfke veya soruna…
Fare sesi duymak; bir tehlikeyle karşılaşacağınıza ve dikkatli olmanız gerektiğine…
Fare yakalamak; bir olayın ardından bahtınızın açılacağına…
Bir farenin kapana düştüğünü görmek; bir sorun yaşayacağınıza…
Çok sayıda beyaz fare görmek; bir konu hakkında boş yere endişe edeceğinize…
Kör fare görmek; başkaları tarafından önemsenmeyeceğinize…
Kör fare öldürmek; bir hata işleyeceğinize veya bir hataya kurban gideceğinize işarettir.

 rüyada fare ölüsü görmek Beyazkutu  rüyada fare ölüsü görmek
Tan�±t�±m
invitpus mailing 10 rüyada fare ölüsü görmek
esq sup izq rüyada fare ölüsü görmek esq sup dcha rüyada fare ölüsü görmek
esq inf izq rüyada fare ölüsü görmek esq inf dcha rüyada fare ölüsü görmek
' '  rüyada fare ölüsü görmek
.
2 rüyada fare ölüsü görmek

En Çok Okunanlar:

Leave a Reply

BENZER YAZILAR